Katarzyna Palka – Bartoszek uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

14.01.2020

Partner Kancelarii radca prawny Katarzyna Palka – Bartoszek uzyskała stopień doktora nauk prawnych.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Przymusowy odkup akcji w kodeksie spółek handlowych jako uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych” odbyła się dnia 17 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Stopień doktora nauk prawnych został nadany Pani Katarzynie Palka – Bartoszek Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dnia 14 stycznia 2020 r.