Maciej Zachariasiewicz uzyskał stopień doktora habilitowanego

25.04.2019

Jesteśmy dumni z uzyskania przez naszego współpracownika Macieja Zachariasiewicza, stopnia doktora habilitowanego.
Stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Osiągnięcia naukowe dr hab. Macieja Zachariasiewicza są dostępne na na naszej stronie  w zakładce”Publikacje” oraz na www.kozminski.edu.pl