Najnowsze publikacje prof. dr hab. Wojciecha Popiołka

14.12.2022

WOJCIECH POPIOŁEK: Odkup udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę osobową – kilka uwag s. 323 – 333 w: W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom II). Perspektywa prywatnoprawna. Perspektywa publicznoprawna, Redakcja naukowa: K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022

WOJCIECH POPIOŁEK: Kilka uwag w sprawie umorzenia akcji prostej spółki akcyjnej w: Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, Redakcja naukowa: Sz. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska, s. 676 – 685, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022

WOJCIECH POPIOŁEK: Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jako strona umowy ze spółką akcyjną w: Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Redakcja: J. Grykiel, J. Haberko, K. Mularski, s. 559 – 579, C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-893-3

WOJCIECH POPIOŁEK: Spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym [w:] System Prawa Prywatnego. T. 16B, Prawo spółek osobowych, red. M. Romanowski, Warszawa 2022, s. 917 – 943, C.H. Beck