Nieodpłatna pomoc prawna dla uciekających przed wojną w Ukrainie

18.03.2022

Безкоштовна юридична допомога тим, хто тікає від війни в Україні.

Бесплатная юридическая помощь для тех, кто бежит от войны в Украине.

Adwokaci należący do naszego zespołu świadczą nieodpłatną pomoc prawną dla osób dotkniętych skutkami wojny prowadzonej na terenie Ukrainy.
Pomoc obejmuje wszelkie kwestie dotyczące legalizacji pobytu, zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, łączenia rodzin oraz załatwienia innych spraw formalnych związanych z pobytem na terenie Polski.
Konsultacje odbywają się telefonicznie podczas prowadzonych dyżurów:
· w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 10:00
adwokat Jakub Powroźnik, +48 602 384 311
· w każdy wtorek od godz. 12:00 do 14:00
adwokat Tomasz Kisiel, +48 504 92 97 92
· w każdy czwartek od godz. 12:00 do godz. 14:00
adwokat Maciej Pasiniewicz, +48 601 711 288
· sytuacje nagłe wymagające pilnej konsultacji w piątki po godz. 18:00
adwokat Tomasz Kisiel, +48 504 92 97 92
· sytuacje nagłe wymagające pilnej konsultacji w soboty i niedziele:
adwokat Jakub Powroźnik, +48 602 384 311
adwokat Maciej Pasiniewicz, +48 601 711 288
W razie potrzeby, istnieje możliwość umówienia się na osobiste spotkanie ze specjalistami w naszej kancelarii.
Wyżej wymienieni adwokaci, jak również adwokat Jarosław Cholewa, pełnią także dyżury osobiście w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w pokoju nr 116 w ramach akcji koordynowanej przez Izbę Adwokacką w Katowicach oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Адвокати нашої команди надають безкоштовну юридичну допомогу людям, які постраждали від наслідків війни в Україні.
Допомога охоплює всі питання, пов’язані з легалізацією перебування, працевлаштуванням, веденням бізнесу, возз’єднанням сім’ї та вирішенням інших формальних питань, пов’язаних із перебуванням у Польщі.
Консультації проводяться по телефону в робочі години:
• щопонеділка з 8:00 до 10:00
Адвокат Jakub Powroźnik (Якуб Поврожник), +48 602 384 311
• щовівторка з 12:00 до 14:00
Адвокат Tomasz Kisiel (Томаш Кісель), +48 504 92 97 92
• щочетверга з 12:00 до 14:00
Адвокат Maciej Pasiniewicz (Мацей Пасіневич), +48 601 711 288
• надзвичайні ситуації, що потребують невідкладної консультації у п’ятницю в неробочий час. 18:00
Адвокат Tomasz Kisiel (Томаш Кісель), +48 504 92 97 92
• надзвичайні ситуації, які потребують термінової консультації по суботах та неділях:
Адвокат Jakub Powroźnik (Якуб Поврожник), +48 602 384 311
Адвокат Maciej Pasiniewicz (Мацей Пасіневич), +48 601 711 288
При необхідності також можлива особиста зустріч зі спеціалістами в нашому офісі.
Вищезгадані адвокати також особисто працюють у Воєводській канцелярії в Катовіце в кімнаті під номером 116 в рамках акції, яку координують Асоціація адвокатів у Катовіцях та Окружна палата юридичних радників у Катовіце.

Юристы нашей команды оказывают бесплатную юридическую помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.
Помощь охватывает все вопросы, связанные с легализацией пребывания, трудоустройством, ведением бизнеса, воссоединением семьи и решением других формальных вопросов, связанных с пребыванием в Польше.
Консультации проводятся по телефону:
· каждый понедельник с 8:00 до 10:00
Адвокат Якуб Поврозник (Jakub Powroźnik), +48 602 384 311
· каждый вторник с 12:00 до 14:00
Адвокат Томаш Кисель (Tomasz Kisiel), +48 504 92 97 92
· каждый четверг с 12:00 до 14:00
Адвокат Мацей Пасиневич (Maciej Pasiniewicz), +48 601 711 288
· экстренные ситуации, требующие срочной консультации, по пятницам после 18:00.
Адвокат Томаш Кисель (Tomasz Kisiel), +48 504 92 97 92
· экстренные ситуации, требующие срочной консультации, по субботам и воскресеньям:
Адвокат Якуб Поврозник (Jakub Powroźnik), +48 602 384 311
Адвокат Мацей Пасиневич (Maciej Pasiniewicz), +48 601 711 288
При необходимости можно также организовать личную встречу со специалистами нашей юридической конторы.
Вышеуказанные адвокаты также проводят консультации в Воеводском управлении в городе Катовице в кабинете № 116 в рамках акции, координируемой Коллегией адвокатов в городе Катовице и Региональной палатой юридических консультантов в городе Катовице.