Profesor Wojciech Popiołek został powołany na członka Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

01.12.2018