Szkolenia z zakresu RODO

08.07.2019

Zespół ADP do spraw RODO prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób pełniących samodzielne stanowiska u administratora danych z zakresu podstawowych założeń RODO, obejmujące prezentację wymogów dotyczących przygotowania się do RODO.