Członek zarządu spółki kapitałowej jako przedsiębiorca

01.09.2018

WOJCIECH POPIOŁEK, „Członek zarządu spółki kapitałowej jako przedsiębiorca”, [w:] IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. (Komitet red.) Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Wrocław 2018, s. 925 – 942