Kilka uwag w sprawie umorzenia akcji prostej spółki akcyjnej

14.12.2022

WOJCIECH POPIOŁEK: Kilka uwag w sprawie umorzenia akcji prostej spółki akcyjnej w: Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, Redakcja naukowa: Sz. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska, s. 676 – 685, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022