Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2016r., III CZP 39/16, OSNC 2019, nr 5, poz. 52.

14.01.2021

KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2016r., III CZP 39/16, OSNC 2019, nr 5, poz. 52 [w] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych , Tom X, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2020, s. 244-266.