O legislacyjnych eksperymentach w prawie spółek

13.10.2020

WOJCIECH POPIOŁEK, „O legislacyjnych eksperymentach w prawie spółek”, w: „Sto Lat Polskiego Prawa Handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie”, Tom I. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka (red.), Warszawa 2020, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 965-978