Odkup udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę osobową – kilka uwag

14.12.2022

WOJCIECH POPIOŁEK: Odkup udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę osobową – kilka uwag s. 323 – 333 w: W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom II). Perspektywa prywatnoprawna. Perspektywa publicznoprawna, Redakcja naukowa: K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022