Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania

09.04.2019

KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania [w] Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami, red. M. Jagielski, Warszawa 2019