Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego

19.05.2017

WOJCIECH POPIOŁEK, Rozdział II, „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego”, w: „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka”, red. dr Witold Jurcewicz, adw. Karl Pörnbacher, Cezary Wiśniewski, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck; s. 47-54, 223-231