W sprawie „świadczeń ratujących życie” udzielanych w „stanach nagłych”

20.09.2017

WOJCIECH POPIOŁEK, W sprawie „świadczeń ratujących życie” udzielanych w „stanach nagłych” [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 385 – 398