Wynagrodzenie success fee w umowach o świadczenie usług doradztwa gospodarczego

20.10.2018

WOJCIECH POPIOŁEK, „Wynagrodzenie success fee w umowach o świadczenie usług doradztwa gospodarczego”, [w:] Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. (red. naukowa) Janusz Barta, Jakub Chwalba, Ryszard Markiewicz, Paweł Wasilewski, Wolters Kluwer 2018, s. 553 – 567