RODO

RODO

ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Katowicach jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe kierując się przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisami regulującymi zasady etyki adwokata oraz etyki radcy prawnego. Informujemy, że:
1. W zakresie udostępniania Kancelarii danych osobowych osób fizycznych, których dane dotyczą, tj. Państwa pracowników (współpracowników), z którymi pozostajemy w stałym i bieżącym kontakcie zawodowym świadcząc dla Państwa pomoc prawną, Kancelaria identyfikuje się jako strona trzecia. Dane Państwa pracowników obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu służbowego, przetwarzamy (korzystamy z tych danych kontaktując się z Państwem) ponieważ dla Państwa jest to uzasadnione stosunkiem prawnym łączącym pracownika z Państwa firmą oraz niezbędne dla realizacji interesów polegających na możliwości wykonania przez nas pomocy prawnej. Przetwarzanie danych osobowych tych osób przez Kancelarię następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora/strony trzeciej, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. W zakresie udostępniania Kancelarii danych osobowych osób fizycznych także innych niż wymienione w pkt 1 (przykładowo: kontrahentów, dłużników, wierzycieli), Kancelaria ma status administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych tych osób przez Kancelarię następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora/strony trzeciej, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ewentualnie jest niezbędne Kancelarii do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
Kancelaria nie zawiera z Państwem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo o adwokaturze oraz o radcach prawnych definiują zadania adwokatów i radców prawnych oraz kancelarii z ich udziałem i z ww. ustaw wynika, że jesteśmy administratorem danych osobowych w ramach prowadzenia działalności zawodowej. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów tych ustaw, oraz innych aktów prawnych, którym podlegamy świadcząc pomoc prawną.
W trakcie prowadzonej przez Kancelarię działalności zawodowej pozyskujemy od Państwa dane osób trzecich. Sprawy, które dla Państwa prowadzimy oraz prawa, których dla Państwa dochodzimy występując w roli pełnomocników, wymagają przetwarzania danych osobowych osób trzecich, które nam Państwo ujawniacie (dane powodów, pozwanych, uczestników postępowań, świadków, pokrzywdzonych, podejrzanych, itp.). Kancelaria nie wykonuje wobec tych osób fizycznych, których dane osobowe nam Państwo udostępniacie, obowiązku informacyjnego. Uzasadnieniem dla tego stanowiska są przepisy ustawy Prawo o adwokaturze oraz o radcach prawnych, dotyczące obowiązku zachowania przez adwokata i radcę prawnego tajemnicy zawodowej. Jak również przepis art. 14 ust. 5 pkt d) RODO, który znosi obowiązek informowania osoby fizycznej, której dane zostały pozyskane z innych źródeł, jeżeli dane te muszą zostać poufne w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Katowicach (40-043) przy ul. Podchorążych 1 (dalej ADP, Kancelaria). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: adp@adplegal.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 32 6093900.
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW

Rodo dla Klienta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKANTÓW

Rodo_dla_praktykanta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

Rodo_dla kandydata do pracy

 

Pliki cookies

Nasza strona strona internetowa używa plików cookies.

Pliki cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi zapisywanie danych dotyczących Państwa jako użytkowników naszej strony internetowej. Przyczyniają się one do poprawnego wyświetlania strony na Państwa komputerach i urządzeniach mobilnych, a ponadto służą celom statystycznym.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i np. zablokować zapisywanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.