Ochrona danych osobowych (RODO)

Naszym Klientom przetwarzającym dane osobowe osób fizycznych pomagamy w ich skutecznej ochronie. Zagadnienie to nabrało szczególnego znaczenia po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO). Przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do obowiązków przewidzianych przez RODO, narażają się na dotkliwe kary finansowe, które – jak dowodzi praktyka – są faktycznie nakładane przez stosowne instytucje. Warto więc skorzystać ze wsparcia profesjonalistów i zyskać pewność, że przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawcy.

Oferujemy nie tylko pomoc w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim – wdrażamy szereg efektywnych działań profilaktycznych. Oceniamy zgodność z prawem planowanych rozwiązań ochrony danych osobowych w kontekście  nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych.

Zespół ADP do spraw RODO pracuje pod kierownictwem partnerki r.pr. dr Katarzyny Palka – Bartoszek.

W sprawach na tle ochrony danych osobowych:

  • prowadzimy stałe, bieżące wsparcie w realizacji wymogów ochrony danych;
  • przeprowadzamy audyty – analizujemy stan bezpieczeństwa danych osobowych u administratora;
  • kompleksowo przygotowujemy dokumentację zgodną z wymogami RODO, dostosowaną do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa;
  • wspieramy we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz innych niezbędnych procedur;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu podstawowych założeń RODO,  m.in. dla kadry zarządzającej, osób pełniących samodzielne stanowiska u administratora danych  oraz  pracowników administratora danych na etapie wdrożenia procedur i dokumentacji.