Ochrona konkurencji

Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców oraz realizacja celów biznesowych zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest obowiązek dopełnienia wymogów przewidzianych przez prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe), prawo ochrony konsumentów, a także ochrona przed nieuczciwą konkurencją.

Naszym priorytetem jest umożliwienie Klientom osiągnięcia zamierzonych celów gospodarczych oraz skuteczna minimalizacja ryzyk, związanych z potencjalnym naruszeniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie regulacji polskich i unijnych. W toku naszej wieloletniej praktyki z sukcesami prowadziliśmy sprawy m.in. na tle praktyk ograniczających konkurencję, koncentracji przedsiębiorstw czy nadużywania pozycji dominującej, a także reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Wsparcia udzielamy również konsumentom. Pomagamy przy ocenie zasadności roszczeń m.in. z tytułu rękojmi czy gwarancji. Konsumentów reprezentujemy także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a zwłaszcza w postępowaniach w na tle klauzul abuzywnych.

Prace naszych prawników w tym obszarze koordynują partnerki r.pr. dr Katarzyna Palka-Bartoszek oraz r.pr. dr Agnieszka Lizer – Klatka.

W zakresie ochrony konkurencji Klientom pomagamy m.in. w:

  • efektywnej minimalizacji ryzyk prawnych występujących na tle regulacji o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • ocenie zgodności działań z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji;
  • identyfikacji praktyk, mogących potencjalnie naruszać zbiorowe interesy konsumentów;
  • reprezentacji Klientów w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentacji w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami;
  • sporządzaniu projektów niezbędnej dokumentacji i umów oraz analiza umów skierowanych do konsumentów pod kątem klauzul abuzywnych;
  • skutecznej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.