Pomoc publiczna i fundusze unijne

Środki z funduszy europejskich oraz pozyskiwane w ramach szeroko rozumianej pomocy publicznej pozwalają na realizację wielu istotnych przedsięwzięć.

Nasi specjaliści zapewniają profesjonalne doradztwo w obszarze projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz szeroko pojętej pomocy publicznej (w tym m.in. sektorowej, regionalnej, czy horyzontalnej). Wspieramy Klientów zarówno podczas pozyskiwania finansowania, jak również na każdym z kolejnych etapów realizacji projektu. Pomagamy przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i szeroko pojętym podmiotom publicznym.

Wdrażanie skutecznych rozwiązań umożliwia nam znajomość prawa wspólnotowego, rozmaitych gałęzi prawa oraz mechanizmów przyznawania finansowania. Nasi eksperci w toku swojej praktyki niejednokrotnie pomogli Klientom na etapie wyboru projektów oraz wspierali ich w trakcie realizacji. Pomoc prawną oferujemy również w zakresie postępowań odwoławczych i sądowych, w szczególności w  zakresie nakładania korekt finansowych.

Prace naszych prawników w tym obszarze koordynuje partner r.pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka.

 

W ramach specjalizacji zapewniamy m.in.:

  • profesjonalną pomoc na etapie pozyskiwania finansowania;
  • kompleksowe wsparcie w realizacji dofinansowanych projektów (w tym m.in. obsługę płatności, opinie w przedmiocie zgodności zamówień, kontakt ze stosownymi instytucjami);
  • doradztwo w obszarze strukturyzacji przedsięwzięć i transakcji pod kątem zgodności z regułami pomocy publicznej;
  • wsparcie w zakresie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i odwoławczych.

Nasi eksperci:

Przekaż swoje sprawy w ręce
naszych specjalistów

Napisz lub zadzwoń

Powiązane artykuły