Spory sądowe

Dotychczasowe doświadczenia ukształtowane w trakcie wielu lat praktycznego stosowania prawa w sporach sądowych, pozwala na stwierdzenie, że nasi prawnicy gwarantują najwyższe kompetencje i profesjonalną reprezentację na każdym etapie postępowania sądowego.

Reprezentujemy Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wyróżnia nas także bogate doświadczenie w reprezentacji w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zamówień publicznych..

Zespół prawników wspierających Klientów w postępowaniach sądowych, nadzorują partnerzy r.pr. Krzysztof Kita, r.pr. Jerzy Rożek i r.pr. Agnieszka Maroszek-Kurowska.

Zapewniamy:

  • profesjonalną analizę stanu faktycznego i prawnego;
  • optymalny wybór strategii procesowej;
  • kompetentną reprezentację Klientów przed sądem w trakcie całości postępowania.