Zamówienia publiczne

W sposób kompleksowy prowadzimy sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych. Skutecznie doradzamy zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom. Zagadnienia prawne, w których wspieramy naszych Klientów, to m.in. tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz kontrola nad udzielaniem zamówień publicznych. Wykonawców wspieramy na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, od analizy wymagań SIWZ, poprzez wsparcie w przygotowaniu oferty, a także reprezentację w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w ramach realizacji środków ochrony prawnej. Podmiotom z sektora publicznego pomagamy również przy ustanawianiu wewnętrznych regulacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz w zakresie umów ramowych z Wykonawcami.

Wyróżnia nas doświadczenie praktyczne i stale poszerzana wiedza merytoryczna. Doskonale rozumiemy zasady, którymi należy się kierować, prowadząc postępowania w trybie przewidzianym ustawą prawo zamówień publicznych. W toku praktyki sporządziliśmy także szereg opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów tej ustawy. Mamy bogate doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasze przygotowanie teoretyczne sprawnie wdrażamy w praktyce, proponując naszym Klientom najbardziej optymalne z możliwych rozwiązań.

Prace zespołu ekspertów w zakresie prawa zamówień publicznych koordynuje partnerka r.pr. Agnieszka Maroszek – Kurowska oraz r.pr. Łukasz Rolnik.

Oferujemy m.in.:

  • kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • analizę wymagań SIWZ i wsparcie w przygotowaniu oferty;
  • doradztwo w zakresie badania i oceny ofert;
  • sporządzanie i weryfikację niezbędnej dokumentacji;
  • bieżącą kontrolę nad udzielaniem zamówień publicznych i przebiegiem całości postępowania;
  • reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
  • sporządzanie umów ramowych z Wykonawcami;
  • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Nasi eksperci:

Przekaż swoje sprawy w ręce
naszych specjalistów

Napisz lub zadzwoń