Dr Agnieszka Lizer‑Klatka

Radca prawny

Agnieszka Lizer – Klatka pomaga i wspiera Klientów w wielowątkowych sporach gospodarczych od momentu powstania sporu aż do jego zakończenia, w drodze sądowej, arbitrażowej lub pozasądowej. Sporządza analizy i opinie, doradza w ramach zarządzania sporem, bierze udział w negocjacjach oraz reprezentuje w postępowaniach spornych. Do szczególnych obszarów jej praktyki należą spory z elementem międzynarodowym w sprawach budowlanych, obejmujące duże projekty budowlane i infrastrukturalne oraz spory z zakresu naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W sprawach indywidualnych świadczy pomoc prawną w sprawach tzw. kredytów frankowych. Pełni także funkcję doradcy i pełnomocnika w sprawach fuzji i przejęć. Bierze udział w negocjowaniu warunków transakcji oraz reprezentuje strony w sporach arbitrażowych w tej dziedzinie.

W pracy chętnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte przy działalności naukowej, w szczególności poprzez dogłębnie przeprowadzony research oraz analizę literatury i orzecznictwa.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych obejmuje m.in. doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych infrastrukturalnych, zarówno na rzecz inwestorów, jak i przedsiębiorców budowlanych oraz podwykonawców na terenie Śląska. Wyróżnia ją także doświadczenie w reprezentacji i doradztwie na rzecz jednej z największych europejskich spółek z branży telekomunikacyjnej. Doradzała Klientowi w trakcie szeregu sporów związanych z posiadaniem udziałów w jednej z polskich spółek, w tym w trakcie postępowań zmierzających do uznania na terytorium Polski zagranicznego orzeczenia arbitrażowego. Pełniła także funkcję  doradcy i pełnomocnika procesowego w międzynarodowych sporach dotyczących nabycia udziałów w spółce i bezprawnego przejęcia przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej oraz dystrybutora urządzeń grzewczych.

W zakresie sporów arbitrażowych dr Agnieszka Lizer-Klatka ma zarówno doświadczenie praktyczne, jak i przygotowanie teoretyczne. W 2014 r.  ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego i sporów budowlanych w arbitrażu w Queen Mary University of London.  Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców  (SIDIR). Stypendystką British Council (Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, 1997).

Dr Agnieszka Lizer-Klatka świadczy usługi w języku angielskim oraz francuskim.