Agnieszka Siwińska‑Klarczyńska

Adwokat

Agnieszka Siwińska-Klarczyńska w ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców i Klientów indywidualnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, udziela porad prawnych oraz sporządza umowy i opinie prawne. 

W trakcie intensywnej, kilkuletniej współpracy z Kancelarią, zdobyła bardzo bogate doświadczenie zarówno procesowe, jak i w zakresie obsługi przedsiębiorców.

Agnieszka Siwińska-Klarczyńska ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę w Kancelarii ADP rozpoczęła w 2013 r. wraz z rozpoczęciem odbywania aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  W 2017 r. uzyskała wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokatów w Katowicach.

A. Siwińska-Klarczyńska posługuje się j. angielskim