Grzegorz Długi

Adwokat

Grzegorz Długi wspiera Klientów Kancelarii w zagadnieniach dotyczących nieruchomości oraz działalności gospodarczej, w tym w szczególności w negocjowaniu kompleksowych umów handlowych i przeprowadzaniu transakcji oraz przedsięwzięć typu joint venture. W trakcie wieloletniej działalności zawodowej uzyskał reputację sprawnego negocjatora. Brał udział w przeprowadzeniu szeregu inwestycji, począwszy od ich planowania aż do kompletnej realizacji (tzw. greenfield investments), wielu fuzji i przejęć spółek. Prowadzi postępowania przed agendami rządowymi i regulatorem (UOKiK, URE, KNF). Ma doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów z jednostkami administracji publicznej. Zajmuje się również obroną w sprawach przestępstw gospodarczych.  

Grzegorz Długi zdobywał wykształcenie prawnicze w Polsce, a także ukończył studia prawnicze na uniwersytecie New South Wales w Australii.

Doświadczenie zdobywał również w służbie publicznej. Od 1991 r. pełnił funkcję Konsula w Chicago, a następnie Konsula Generalnego – Radcy Ambasady RP w Waszyngtonie. Był także doradcą wicepremiera Rządu RP oraz posłem na Sejm, gdzie wiceprzewodniczył Komisji Finansów.

Mec. Grzegorz Długi świadczy usługi w języku polskim i angielskim.