Jakub Powroźnik

Adwokat

Jakub Powroźnik specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, nieruchomościach i obsłudze inwestycji, transporcie, spedycji i logistyce, umowach w obrocie gospodarczym, a także w sporach sądowych. Jego praktyka obejmuje również prowadzenie kompleksowej bieżącej obsługi przedsiębiorców (w tym m.in. na rzecz jednej z największych międzynarodowych spółek świadczących usługi kurierskie) oraz doradztwo Klientom  indywidualnym. 

Z powodzeniem występował jako obrońca w licznych procesach karnych, w tym m.in. przeciwko członkom zarządów spółek górniczych o czyny korupcyjne, czy przeciwko kierownikom zakładu górniczego o spowodowanie śmiertelnego wypadku przy pracy. Reprezentował także Klientów w sprawach przeciwko dyrektorom banków o niegospodarność, w sprawach tzw. karuzel podatkowych, w których zarzucano spowodowanie uszczupleń należności Skarbu Państwa na wielomilionowe kwoty, a także doradzał przy obronie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w głośnym procesie dotyczącym odpowiedzialności w sprawie związanej z prywatyzacją.

Zajmował się kompleksowym przygotowaniem i wdrożeniem procedur compliance, mających zagwarantować należyty nadzór nad działalnością podmiotów zbiorowych i zapobiegać wykorzystaniu ich do popełniania przestępstw i innych czynów zabronionych.

Doradzał przy negocjacjach i zawieraniu wielu umów sprzedaży i najmu nieruchomości, w tym m.in. najmu budynku terminala cargo w porcie lotniczym, najmu obiektów przemysłowych typu triple net lease w kilku lokalizacjach na terenie Polski, czy wielomilionowej transakcji sprzedaży z zastrzeżeniem prawa najmu (sale-and-leaseback).

Świadczył także doradztwo w skomplikowanym procesie podziału spółki prowadzącej szeroką zakrojoną działalność transportową w kraju i za granicą. Prowadził również kompleksową obsługę prawną w związku z uruchomieniem platformy e-commerce oraz uczestniczył w dostosowaniu działalności operatora pocztowego do wymogów nowego prawa pocztowego.

Jakub Powroźnik reprezentował członków zarządu w sporze z jednym z akcjonariuszy w spółce zajmującej się eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Polski. Ponadto reprezentował przedsiębiorstwo przesyłowe w sporze obejmującym kilkadziesiąt równolegle prowadzonych procesów o zasiedzenie oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości. Z powodzeniem doradzał wspólnikom spółki kapitałowej w sporze z pozostałymi wspólnikami i władzami spółki, a także reprezentował ich w wynikłych z tego postępowaniach sądowych. Reprezentował także interesy jednego z największych dystrybutorów farmaceutycznych w kraju w sprawach związanych z zarzutem naruszenia zakazu reklamy.

W 2011 r. Jakub Powroźnik został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. W 2007 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim, a w 2013 r. podyplomowe studia z prawa karnego skarbowego i prawa karnego gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Włada językiem angielskim.