Józef Pichura

Adwokat

Józef Pichura zawód adwokata wykonuje od 1992 r. Należy do ścisłego grona założycieli Kancelarii ADP. Jest nie tylko znakomitym i uznanym w środowisku prawniczym obrońcą, w szczególności w segmencie tzw. przestępstw białych kołnierzyków, ale również adwokatem, który z powodzeniem prowadzi sprawy Klientów z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Wartością dodaną usług świadczonych przez Józefa Pichurę, jest jego praktyczna znajomość zagadnień podatkowych, które uwzględnia, świadcząc usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców. Nabytym doświadczeniem Józef Pichura chętnie się dzieli, poświęcając czas na wielogodzinne rozmowy z młodszymi adwokatami o bieżących zagadnieniach prawnych.

W ramach swojej działalności m.in. z sukcesem reprezentował Klienta w trakcie kontrowersyjnego i precedensowego postępowania sądowego w przedmiocie uchylenia orzeczenia arbitrażowego dotyczącego skuteczności kary umownej. Udzielał także konsultacji prawnych Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie przygotowywania uregulowań dotyczących pomocy publicznej dla sektora przemysłu hutniczego i tekstylnego. Doradzał  w różnych aspektach prawnych kampanii medialnej promującej region Górnego Śląska, w tym w szczególności w kwestiach prawa własności przemysłowej.

W postępowaniach karnych był obrońcą jednego ze znanych detektywów. W głośnym procesie karnym prowadził obronę lobbysty, obciążonego zarzutami o korupcję w związku z prywatyzacją jednej z największych śląskich spółek państwowych. Działa także jako oskarżyciel prywatny, podtrzymując zarzuty przeciwko znanemu przedsiębiorcy w trakcie jednego z najgłośniejszych procesów karno-gospodarczych, toczących się przed polskimi sądami.

Wspiera podmioty obracające wierzytelnościami na znaczną skalę, w bieżącej obsłudze prawnej w świetle nowych wyzwań prawno–gospodarczych.