Karolina Wichowska

APLIKANT RADCOWSKI

Karolina Wichowska uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców i Klientów indywidualnych. Sporządza umowy i opinie prawne z zakresu różnych gałęzi prawa.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2021 r. uzyskała dyplom ukończenia Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem w Alicante, Uniwersytetem w Granadzie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracę w Kancelarii ADP rozpoczęła w 2022 r. W styczniu 2023 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Biegle włada językiem angielskim (w tym angielskim prawniczym). Posługuje się również językiem hiszpańskim w stopniu zaawansowanym oraz portugalskim na poziomie średnio zaawansowanym.