Leszek Cholewa

Adwokat

Leszek Cholewa broni i reprezentuje Klientów w sprawach karno-gospodarczych oraz gospodarczych w zakresie prawa bankowego, finansowego i obrotu instrumentami finansowymi. Doradza także w zakresie strategii biznesowych, w szczególności  w sprawach ładu korporacyjnego, fuzji, przejęć i przekształceń. 

Jego doświadczenie obejmuje m.in. prowadzenie spraw skupiających uwagę opinii publicznej, prowadzonych przeciwko przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym, oskarżonym o popełnienie przestępstw o podłożu gospodarczym. W zakresie prawa finansowego obejmował stanowisko doradcy zarządu banku komercyjnego. Pełni także funkcję arbitra w sądach arbitrażowych. U początków swojej kariery odbywał staże w adwokaturze francuskiej w Paryżu (Ordre des Avocats de  Paris) oraz w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Paryżu.

Jest także aktywnym członkiem samorządu adwokackiego i wieloletnim wykładowcą prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich. 

Leszek Cholewa biegle posługuje się j. francuskim.