Maciej Pasiniewicz

Adwokat

Maciej Pasiniewicz specjalizuje się w tworzeniu strategii i prowadzeniu postępowań spornych, w tym sporów korporacyjnych. Specjalizuje się także w opracowywaniu niekonwencjonalnych, indywidualnych sposobów windykacji wierzytelności przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych. Na co dzień doradza w obszarze szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zajmując się bieżącą obsługą przedsiębiorców. 

Negocjował i doradzał przy zawieraniu szeregu złożonych umów i ugód. Występuje również jako obrońca w sprawach karnych, w tym sprawach karnych gospodarczych („white collar crimes”) i przestępczości zorganizowanej. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw tzw. karuzel podatkowych. Reprezentował polskich obywateli w kilkuletnim sporze toczącym się w kilku jurysdykcjach z zagranicznym inwestorem dotyczącym inwestycji w projekt utworzenia instalacji produkującej energię elektryczną, zakończonym ugodą. Uczestniczy też w obsłudze prawnej grupy kapitałowej o znaczącym udziale w rynku usług budowlanych.

W 2012 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie studiów był stypendystą naukowym oraz publikował artykuły naukowe. Laureat konkursu „Grasz o Staż” organizowanego przez Gazetę Wyborczą, w ramach którego odbył staż w jednej z międzynarodowych kancelarii. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Dołączył do zespołu prawników ADP w lipcu 2012 r. Od 2016 r. ma uprawnienia zawodowe adwokata.

Posługuje się językiem angielskim.