Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Radca prawny

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek jest jednym z najbardziej uznanych w kraju autorytetów w zakresie prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Wspiera Klientów Kancelarii w sprawach z obszaru prawa spółek, prawa umów, międzynarodowego obrotu handlowego i arbitrażu. 

W toku swojej praktyki przygotował kilkaset kompleksowych ekspertyz dla uznanych, dużych spółek. Przygotowywał także ekspertyzy na zlecenie Sejmu, organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej i sędziów. 

Autor uznanych komentarzy, monografii i licznych artykułów. Członek m.in. Association Henri Capitant, Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Jest także członkiem  towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism specjalistycznych, takich jak m.in. „Rejent” czy „Przegląd Prawa Handlowego”. Wchodzi w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Był członkiem Rady Zarządzającej UNIDROIT. 

Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Jest arbitrem m.in. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (i członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu). 

Jest także czynnym nauczycielem akademickim, profesorem Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Wojciech Popiołek posługuje się j. angielskim i francuskim.