Pro bono

ADP w sposób stały służy pomocą prawną instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym zaangażowanym w prowadzenie różnego typu działalności non-profit zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. W szczególności, ADP wspiera w kwestiach prawnych największe organizacje pożytku publicznego działające na rzecz promowania demokracji, edukacji, kultury oraz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego. W szczególnych okolicznościach prawnicy ADP udzielają również nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

Wielu z naszych prawników prowadzi aktywną działalność w różnych aspektach życia społecznego oraz gospodarczego, w tym m.in. w zakresie prac Komisji Prawa Gospodarczego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Z wsparcia ADP korzystają też studenci reprezentujący Uniwersytet Śląski w konkursie “Willem C Vis International Arbitration Moot Court Competition” – renomowanym międzynarodowym konkursie co roku organizowanym w Wiedniu. Kancelaria pomaga studentom zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Prawnicy ADP służą bowiem jako trenerzy drużyny Uniwersytetu Śląskiego, wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Podziękowania dla Kancelarii ADP

 


Kancelaria ADP otrzymała podziękowania za wsparcie Drużyny Vis Moot Team Silesia w międzynarodowym konkursie arbitrażowym: „The 25th annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition”.

 

Podziękowania dla Kancelarii ADP

 


Fundacja Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej „Złote Łany” złożyła podziękowania Pani dr Agnieszce Lizer-Klatka za wyjątkowe zaangażowanie w działania wolontarystyczne i znaczący udział w rozwiązywaniu problemów prawnych mieszkańców Bielska-Białej.

 

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany