Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie prawa korporacyjnego na regionalnym rynku. Skuteczność naszych działań potwierdzają także wyróżnienia w rankingach ogólnopolskich.

W ramach specjalizacji udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w obszarze  tworzenia oraz przekształceń spółek, transakcjach fuzji i przejęć, podziałów i likwidacji czy zmian kapitału zakładowego. Świadczymy również usługi w przedmiocie praw i obowiązków wspólników oraz członków organów. Podejmujemy się także reprezentacji w sporach korporacyjnych.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu, pomagamy Klientom w  skomplikowanych i szczegółowych sprawach z obszaru prawa transakcji M&A i prawa spółek. Mamy bogate doświadczenie  sprawach m.in. na tle wrogiego przejęcia, zasad ładu korporacyjnego, wykupów menedżerskich przedsiębiorstw (buy-outs i buy-ins), regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń kadr zarządzających oraz odpowiedzialności członków organów. Pracujemy także z przedsiębiorcami zagranicznymi, podejmującymi inwestycje w regionie, poprzez tworzenie przedsiębiorstw oraz podmiotów typu joint venture.

Tak kompleksowe podejście do prawa spółek oraz fuzji i przejęć, ułatwia nam znajomość także innych gałęzi prawa, w tym m.in. administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa rynków kapitałowych i giełd. Dzięki tak szerokiemu przygotowaniu merytorycznemu, zaufaniem obdarzył nas szereg największych polskich korporacji, jak również wiele dynamicznie rozwijających się spółek średniej wielkości i początkujących przedsiębiorców.

Pracą prawników Kancelarii kierują partnerka r.pr. dr Katarzyna Palka-Bartoszek oraz partner prof. Wojciech Popiołek.

W zakresie prawa spółek fuzji i przejęć świadczymy usługi takie jak m.in.:

  • kompleksowe przeprowadzanie procesów tworzenia, likwidacji, fuzji, podziałów oraz przekształceń spółek;
  • przygotowanie oraz weryfikację projektów aktów założycielskich spółek, porozumień wspólników oraz szeroko rozumianych porozumień handlowych;
  • doradztwo w przedmiocie praw i obowiązków wspólników oraz członków organów;
  • reprezentację w sporach korporacyjnych przed sądami;
  • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw spółek, jak również innych osób prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń;
  • kompleksowe wsparcie prawne przedsiębiorców zagranicznych, podejmujących inwestycje w regionie;
  • prowadzenie analiz due diligence, umożliwiających wykrycie i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom związanym z planowaną transakcją;
  • obsługa prawna przedsiębiorców na różnych etapach prawnej i finansowej restrukturyzacji.