Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością, niewypłacalnym oraz wierzycielom, dążącym do zabezpieczenia swoich praw. Świadczymy usługi w zakresie reorganizacji, restrukturyzacji oraz postępowań likwidacyjnych i upadłościowych. Wspieramy także wierzycieli, krajowych i zagranicznych, w odzyskiwaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.

Poszukujemy najskuteczniejszych rozwiązań, służących pokonaniu trudności finansowych występujących w przedsiębiorstwach. Analizujemy możliwości takie jak m.in. przejęcie, podział, przekształcenie, zbycie niedochodowych części przedsiębiorstwa czy restrukturyzacja istniejących długów. Przez każdy z tych procesów przeprowadzamy Klientów kompleksowo, korzystając przy tym ze  znajomości gałęzi prawa takich jak m.in. prawo spółek, nieruchomości oraz podatki.

Przygotowanie merytoryczne łączymy z praktycznym doświadczeniem naszych specjalistów. Dzięki temu możliwy jest wybór i wdrożenie rozwiązania najbardziej optymalnego dla przedsiębiorstwa.

Prace naszych prawników z obszaru prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego koordynują partnerzy – r.pr. Jerzy Rożek oraz r.pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka.

Oferujemy:

  • efektywne wsparcie w negocjacjach oraz sporządzaniu porozumień sądowych i pozasądowych, dzięki którym możliwe jest uniknięcie postępowania upadłościowego;
  • dbałość o wszelkie formalności związane z wdrożeniem rozwiązania wybranego w porozumieniu z Klientem;
  • wsparcie prawne w reorganizacji przedsiębiorstw;
  • kompleksową reprezentację w trakcie restrukturyzacji pozasądowej i w sądowych postępowaniach upadłościowych;
  • wsparcie wierzycieli krajowych i zagranicznych w odzyskiwaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.

Nasi eksperci:

Przekaż swoje sprawy w ręce
naszych specjalistów

Napisz lub zadzwoń