Arbitraż i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Doradzanie Klientom w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów – w tym w szczególności arbitrażu – stanowi jeden z ważnych obszarów działalności kancelarii. Nasi eksperci reprezentują Klientów w postępowaniach arbitrażowych, jak i w około-arbitrażowych postępowaniach sądowych. W szczególności wspieramy Klientów w zakresie uchylenia orzeczeń arbitrażowych oraz wniosków o uznanie lub stwierdzenie ich wykonalności.

Zespół prawników ADP, zajmujących się arbitrażem, czerpie z bogatej praktyki arbitrażowej prof. Wojciecha Popiołka, który regularnie pełni funkcję arbitra stałych sądów polubownych i sądów polubownych ad hoc. Jest także ekspertem prawnym w sporach toczących się przed międzynarodowymi sądami arbitrażowymi (m.in. ICC, sądy polubowne ad hoc).

Profesor Wojciech Popiołek wspierany jest przez zespół prawników doświadczonych w zakresie arbitrażu, w tym dr Agnieszkę Lizer-Klatkę i dr hab. Macieja Zachariasiewicza.

Zapewniamy:

  • doradztwo w przedmiocie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym arbitrażu, mediacji, komisji rozjemstwa i innych;
  • optymalny wybór strategii rozwiązania konfliktu biznesowego;
  • reprezentację przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi;
  • opracowanie ekspertyz i opinii w postępowaniach arbitrażowych, wspierających Klientów w ich sporach z kontrahentami z Polski i zagranicy.