Nieruchomości i obsługa inwestycji

Wsparcie prawne w zakresie prawa nieruchomości i kompleksowej obsługi inwestycji od lat jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Naszym Klientom udzielamy pomocy prawnej w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Jesteśmy obecni na etapie negocjacji i opracowywania strategii inwestycji, przygotowujemy niezbędną dokumentację i czuwamy nad realizacją przedsięwzięcia, aż po jego całkowite zakończenie. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia procesowego, reprezentujemy także Klientów w  sporach budowlanych.

Z powodzeniem asystujemy Klientom w realizacji inwestycji takich jak m.in. projekty infrastrukturalne, zakłady produkcyjne, centra handlowe, centra logistyczne, nieruchomości mieszkaniowe oraz różnego typu nieruchomości handlowe. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza stosowna analiza due dilligence, dzięki której możliwa jest skuteczna ocena zagrożeń związanych z przeprowadzeniem inwestycji.

Wspieramy naszych Klientów także w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i własności lokali, które nierozerwalnie wiążą się z polskim rynkiem nieruchomości mieszkaniowych.  Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej spółdzielni w zakresie organizacji wewnętrznej. Doradzamy w kwestiach takich jak m.in. kompetencje zarządu, uchwały zgromadzeń, wewnętrzne akty prawne, prawa lokatorów itp. Wspieramy również Klientów, potrzebujących doradztwa z obszaru prawa własności lokali, w tym w kwestiach dzierżawy i najmu oraz przekształceń praw spółdzielczych do lokali w prawa własnościowe.

Prace zespołu ekspertów, specjalizujących się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, prawie spółdzielczym oraz sporach budowlanych, nadzorują partnerzy adw. Grzegorz Długi, r.pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka oraz r.pr. Krzysztof Kita.

Naszym Klientom zapewniamy m.in.:

  • kompleksową obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości, projektów budowlanych;
  • pomoc w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla realizacji inwestycji;
  • audyty due diligencenieruchomości;
  • doradztwo w zakresie opracowywania projektów umów o roboty budowlane i ich weryfikacji, umów typu joint venture, umów o konsorcjum oraz umów o wykonanie kompletnych obiektów, w tym opartych na wzorcu FIDIC;
  • doradztwo w zakresie prawa spółdzielczego i własności lokali, w tym m.in. pomoc zarządom spółdzielni, wsparcie przy przekształcaniu praw spółdzielczych do lokali w prawa własnościowe oraz w kwestiach dzierżawy i najmu lokali;
  • kompleksowe prowadzenie sporów budowlanych przed stosownymi organami i sądami;
  • pomoc podmiotom zagranicznym w nabywaniu nieruchomości w Polsce, w tym kompleksowe wsparcie w trakcie postępowań mających na celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń.