Własność intelektualna i reklama

Doradztwo w sprawach na tle prawa własności intelektualnej, w tym również prawa reklamy, to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów działalności naszej kancelarii. Stale pogłębiamy naszą wiedzę, aby móc zaoferować usługi prawne jak najwyższej jakości, dostosowane do realiów branżowych.

Współpracujemy z przedsiębiorcami, potrzebującymi wsparcia w zakresie m.in. znaków towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych czy też patentów. Doradzamy również w sprawach z obszaru autorskich praw osobistych oraz majątkowych. Negocjujemy różnego rodzaju umowy, w tym m.in. o przeniesienie praw autorskich oraz licencyjne, umowy dot. oprogramowania, dbając o pełne zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Chronimy również dobra osobiste naszych Klientów, takie jak m.in., wizerunek, marka czy dobre imię.

Wsparcia udzielamy również w sprawach z obszaru szeroko rozumianego prawa reklamy. Pracujemy m.in. z przedsiębiorcami, którzy mają obowiązek przestrzegania ograniczeń reklamy, przewidzianych stosownymi ustawami.

Pracami zespołu ds. własności intelektualnej i reklamy kieruje adw. Tomasz Kisiel.

W sprawach na tle własności intelektualnej i reklamy Klientom zapewniamy:

  • czynny udział w negocjacjach umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych dotyczących praw autorskich oraz umów dotyczących oprogramowania
  • przygotowanie w.w. umów;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie patentów i znaków towarowych, a także wzorów użytkowych lub przemysłowych;
  • reprezentację w sprawach sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych;
  • doradztwo w przedmiocie ustawowych ograniczeń reklamy;
  • przygotowywanie niezbędnych umów dotyczących tworzenia reklam i kampanii reklamowych;
  • wsparcie w ocenie prawnej sytuacji stosowania reklamy naruszającej dobre obyczaje.