Prawo karne gospodarcze

Świadczymy pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white collar crimes). Zespół naszych ekspertów udziela wsparcia osobom zarządzającym spółkami, pracownikom wyższego szczebla (m.in. prawnikom, księgowym, kadrze finansowej i zarządzającej) lobbystom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Każdą ze spraw analizujemy na wielu płaszczyznach, co umożliwia nam również dogłębna znajomość innych gałęzi prawa.

Naszych Klientów reprezentujemy we wszelkich sprawach karnych gospodarczych, niezależnie od postawionych zarzutów. Mamy bogate doświadczenie w reprezentacji w przypadkach dotyczących m.in. zarzutów łapownictwa, korupcji gospodarczej, wyłudzeń, prania brudnych pieniędzy, malwersacji, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, fałszowania dokumentów korporacyjnych, przestępstw celnych oraz wyłudzeń podatkowych, jak również ogólnych zarzutów działania na szkodę spółki.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom rozwiązania praktyczne, możliwie szybkie i skuteczne. Zespołowi naszych ekspertów, którzy wspierają Klientów w sprawach karnych gospodarczych, przewodzą partnerzy adw. Leszek Cholewa oraz adw. Józef Pichura.

W zakresie prawa karnego gospodarczego zapewniamy:

  • reprezentację na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych – przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego;
  • wsparcie przedsiębiorców popierających oskarżyciela publicznego w sprawach przeciwko m.in. menedżerom, pracownikom albo przedsiębiorcom prowadzącym działalność konkurencyjną, które bezprawnie spowodowały pogorszenie sytuacji gospodarczej naszych Klientów;
  • kompleksowe doradztwo przy ocenie ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego pod kątem prawnokarnym.