Kodeks cywilny: komentarz. Art. 1-449(10)

13.10.2020

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny: Komentarz. Art. 1-44910.”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), t. 1, Wyd. 10, Warszawa 2020, C. H. Beck, objaśnienia do art. 431-4310, 3831-396, s. 199-232, 1303-1410