Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jako strona umowy ze spółką akcyjną

14.12.2022

WOJCIECH POPIOŁEK: Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jako strona umowy ze spółką akcyjną w: Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Redakcja: J. Grykiel, J. Haberko, K. Mularski, s. 559 – 579, C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-893-3