Dr Katarzyna Palka‑Bartoszek

Radca prawny

Katarzyna Palka-Bartoszek jest partnerem Kancelarii. Związana jest z Kancelarią jako wspólnik od 1993 r. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, fuzjach i przejęciach oraz ochronie danych osobowych. Prowadzi doradztwo prawne na rzecz Klientów z zakresu dotyczącego koncentracji przedsiębiorstw. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w tym z obszaru prawa spółek. Prowadzi także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw oraz przygotowuje umowy w obrocie gospodarczym.

Sporządza opinie prawne w sprawach corporate governance i różnorodnych aspektach prawa spółek handlowych. W dotychczasowej praktyce asystowała w procesach fuzji i przejęć spółek sektora wydobywczego, energetycznego, spożywczego oraz samochodowego. Reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych, związanych z koncentracją spółek z sektora energetycznego i wydobywczego. Doradzała radzie nadzorczej czołowej spółki z sektora wydobywczego. Prowadzi doradztwo w sprawach korporacyjnych. Reprezentuje w sporach na tle prawa spółek, w tym zaskarżania uchwał organów spółek handlowych, w szczególności w sprawach wynikłych w związku z ograniczeniami zbywania udziałów i odpowiedzialności członków organów spółki.

Doradza administratorom oraz podmiotom przetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych. Doradztwo dotyczy m.in. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz bieżących spraw dot. stosowania prawa ochrony prywatności w różnych aspektach działalności Klientów.

Działalność zawodowa mec. Katarzyny Palki-Bartoszek obejmuje świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorstw, w tym m.in. podmiotom z branży produkcji wyrobów budowlanych oraz świadczenia usług.  Prowadziła doradztwo i negocjacje na rzecz spółki z sektora chemicznego w odniesieniu do wielomilionowej transakcji sprzedaży aktywów.

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa spółek handlowych oraz współautorka opracowania z zakresu ochrony danych osobowych.

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.  W 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. „Przymusowy odkup akcji w kodeksie spółek handlowych jako uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych”.

Katarzyna Palka-Bartoszek aktywnie uczestniczy w pracach samorządu zawodowego radców prawnych. Od 2007 r. jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Od września 2013 r. do września 2020 r. była jej Sekretarzem. Od października 2020 r. Katarzyna Palka-Bartoszek jest Wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem niemieckim.