Tomasz Kisiel

Adwokat

Tomasz Kisiel świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów Kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa umów handlowych i prawa pracy. Wspiera też Klientów w codziennych problemach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tomasz Kisiel z powodzeniem broni Klientów Kancelarii w procesach karnych dotyczących zarzutów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Reprezentuje także strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Jest autorem skutecznych skarg kasacyjnych i kasacji. Uczestniczy w sporządzaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu złożonych kontraktów handlowych. Bierze również udział przy sporządzaniu opinii prawnych dotyczących różnego rodzaju zagadnień. Wśród Klientów, którym na stałe asystuje, znajdują się podmioty z przemysłu samochodowego, chemicznego i budowlanego. Posiada również znaczne doświadczenie w reprezentacji stron w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami spółek.

Tomasz Kisiel rozpoczął współpracę z Kancelarią w 2007 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. złożył egzamin adwokacki oraz uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2016 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe w zakresie „Prawa Własności Intelektualnej” organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym i rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym.