Łukasz Orliński

Radca prawny

Łukasz Orliński jest specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentuje zarówno interesy zamawiających, jak i wykonawców. Ma także duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W toku swojej praktyki odniósł wiele sukcesów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

W ramach swojej specjalizacji doradza także przy transakcjach z zakresu fuzji i przejęć spółek handlowych. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.

W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski, natomiast od 2009 r. jest aktywnym radcą prawnym, wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Łukasz Orliński posługuje się językiem angielskim.